پارسیenglishالعربیه

 
 

 

پودر خشك شيميايي بر پایه فسفات

اين پودرمعروف به پودر همه كاره است و براي آتش كلاس A.B.C استفاده مي شود.

مشخصات پودر :

پايه

فسفات

كارايي

آتش كلاس A.B،‍‍C

چگالي ظاهري

حداقل 0.88

در صد رطوبت

0.2

كارايي عمل تخليه

%90