پارسیenglishالعربیه

 
 

 

پودر خشك شيميايي بر پايه بي كربنات پتاسيم

اين پودر معمولا براي آتش طبقه B &C استفاده مي شود .

مشخصات پودر :

پايه

سديم

كارايي

آتش كلاس B،‍‍C

چگالي ظاهري   

1/1 – 0.9

در صد جرمي (حداكثر)

0.2

كارايي عمل تخليه

%90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين پودر داراي قدرت زيادی در خاموش كردن آتش است و معمولا براي آتش طبقه B & C استفاده مي شود.

مشخصات پودر :

پايه

  پتاسیم

كارايي

آتش كلاس B،‍‍C

چگالي ظاهري     

حداقل0.88

در صد جرمي (حداكثر)

0.2

كارايي عمل تخليه

%90