پارسیenglishالعربیه

 
 

 

پودر خشك شيميا يي بر پايه بي كربنات سديم

(K.F.B)-پودر خشك شيميا يي بر پايه بي كربنات سديم01

اين پودر معمولا براي آتش طبقه B &Cاستفاده مي شود .

 

مشخصات پودر :

Sodium bicarbonate

Mian component

B –c             

Fire class       

0.9_1.1       

Density  gr/cm3       

0.2%           

Moisture content %

90          

Fluidity   gr/s