پارسیenglishالعربیه

 
 

foam drilling

  فوم حفاری

 

 

فوم حفاری، جهت ایجاد کف حفاری با آب معمولی و آب دریا

مشخصات:

مواد تشکیل دهنده: محلول مواد فعال سطحی در آب
غلظت مؤثر: 5/0 درصد در آب

روش استفاده:
ماده را به آب افزوده به شدت بهم بزنید تا کف کافی ایجاد شود.

نتایج آزمایشگاهی:

0.5 درصد حجمی به 100 میلی لیتر نمونه آب افزوده و به مدت 30 الی 60 ثانیه به شدت بهم بزنید.

Typical properties

Of liquid foam%0.5

Drainage time %50

Vol ml

 

220- 200

500 – 400

Water

200- 180

450- 300

Sea

خواندن 4443 دفعه