پارسیenglishالعربیه

 
 

rig wash

  شویند صنعتی

ریگ واش ماده است که برای پاک کردن چربی و آلودگی از سطح فلز ات استفاده می شود و بر دو پایه ابی و نفتی وجود دارند.

 

آنالیز :Rigwash
 
Liquid
Appearance
Brown  Light
Color
20. ± 1.03
Specific Gravity at 20° c
1 ± 8
PH  at20°c
100
Boiling point (c°)
0.25%
Sediment % VOL
Like water
Flash point
-3
FREEZING POINT
خواندن 3673 دفعه