چاپ کردن این صفحه

anti foam

 

  آنتی فوم 

 

شرکت کیمیا فرآیند بیستون توانایی تولید انواع آنتی فوم با مشخصات خاص و با توجه به نیاز مشتری ، جهت استفاده در صنایع مختلف را دارد.

خواندن 2007 دفعه

موارد مرتبط